Impingement (ASD och AC – ledsresektion)

AC-leden

Den led som är belägen mellan nyckelbenet och skulderbladet kallas för AC-leden (förkortning för acromioclavikularleden, kallas även yttre nyckelbensleden). Leden är en så kallad glidled och har som huvudsaklig funktion att möjliggöra axelledens goda rörlighet.

Artros

Den vanligaste orsaken till att man behöver operera AC -leden är artros. Artros innebär att det brosk som normalt täcker benytorna i leden har skadats och blivit tunnare. Vid svår artros saknas brosket helt, så att benet ligger bart. Samtidigt minskar ledvätskan (ledens smörjmedel) och blir tunnare, vilket gör att funktionen försämras ytterligare. Anledningen till att vissa människor får artros är fortfarande okänt. Det finns dock vissa faktorer som styr risken att drabbas, till exempel kön (vanligare bland kvinnor), ålder (ledbroskets motståndskraft minskar med åren) och övervikt. De vanligaste symtomen på artros är smärta, minskad rörlighet och värme/svullnad.

Behandling

I första hand bör behandlingen inledas med sjukgymnastik och träning. Ändring av arbetsställning är en viktig del om man arbetar mycket med höjda armar. Om insatserna sätts in i ett tidigt skede finns det bäst förutsättningar för ett gott behandlingsresultat. Ibland kan cortisoninjektion i AC-leden vara effektiv och i enstaka fall måste operation tillgripas.

Vid kvarstående besvär remitteras du för bedömning om eventuell operation. Operationen är en så kallad lateral klavikelresektion där yttersta delen av nyckelbenet tas bort. Ofta görs samtidigt en operation för impingement (ASD)

Operationen

Operationen kommer att ske i lokalbedövning alternativt narkos enligt narkosläkarens bedömning. Alla som sövs får dessutom en lokalbedövning i axeln för att inte få så ont efter operationen.

Under operationen åtgärdar man inklämningssyndromet först därefter fräser man av lite ben från nyckelbenets yttre del. Slutligen sys hålen i skinnet igen.

Efter operationen

Under operationen spolas axeln med koksaltlösning vilket kan göra att axeln känns extra stel och svullen efter ingreppet. Denna svullnad försvinner dock snabbt och är borta efter några dygn. Det kan också läcka lite vatten och blod från såret de första dagarna vilket är helt normalt. Det skall dock sluta rinna, i annat fall hör du av dig till oss.

En ny slemsäck bildas så småningom men det tar oftast upp till 6 månader innan du är helt återställd efter operationen. Du kan använda slynga några dagar efter operationen. Du får röra axeln fritt. Tunga lyft eller monotona rörelser över axelhöjd ska du lugna dig med. Se ditt träningsprogram som du får med dig efter operationen.

Sjukskrivningens längd beror på vilket arbete du har.

Vid hemresan får du inte köra bil.

Inklämningssyndrom (impingement)

Långvarig ansträngning, särskilt arbete över axelhöjd, kan framkalla ett kroniskt smärttillstånd i axelleden, så kallat inklämningssyndrom. Smärtan beror på minskat utrymme under skulderhöjdsbenet, vilket kan innebära kompression av rotatorkuffen och/eller slemsäck. Smärtan börjar ofta diffust. Typiskt är också nattliga smärtor och att det ofta är svårt att ligga på den aktuella axeln. Att bära och lyfta föremål (särskilt över axelnivå) är smärtsamt.

Behandling

Vid kvarstående besvär trots sjukgymnastik och annan smärtbehandling remitteras du för bedömning om eventuell operation. Operationen är en så kallad akromioplastik (artroskopisk subaromiell dekompression (ASD) och görs för att minska smärta och öka rörelseomfång.

Inför operationen

Se vidare information i menyn under fliken patientinformation/operationsinformation
Ta kontakt med sjukgymnast på din hemort redan före operationen för inbokning av besök efter operationen. Det första besöket hos sjukgymnasten efter operationen bör ske cirka en vecka efter operationen.

Operationen

Operationen utförs i blockad eller i narkos.

Med hjälp av titthålskirurgi skapas ett större utrymme och den inflammerade slemsäcken tas bort

Efter operationen

Under operationen spolas axeln med koksaltlösning vilket kan göra att axeln känns extra stel och svullen efter ingreppet. Denna svullnad försvinner dock snabbt och är borta efter några dygn. Det kan också läcka lite vatten och blod från såret de första dagarna vilket är helt normalt. Det skall dock sluta rinna, i annat fall hör du av dig till oss.

En ny slemsäck bildas så småningom men det tar oftast upp till 6 månader innan du är helt återställd efter operationen. Du kan använda slynga några dagar efter operationen. Du får röra axeln fritt. Tunga lyft eller monotona rörelser över axelhöjd ska du lugna dig med. Se ditt träningsprogram som du får med dig efter operationen.

Sjukskrivningens längd beror på vilket arbete du har.

Vid hemresan får du inte köra bil.