Menisksutur

Knäleden är leden mellan lårben, underben och knäskål. Ledytorna är klädda med ledbrosk och glider lätt mot varandra. Mellan lår- och underben finns meniskerna, en inre och en yttre. Meniskernas funktion är att anpassa de kraftigt välvda ledytorna på lårbenet till de relativt plana ledytorna på underbenet. Meniskerna har också en stötdämpande funktion och bidrar till ledens stabilitet och till smörjningen av ledytorna med ledvätska. Ofta tas en trasig del av menisken bort men hos yngre patienter kan den trasiga menisken ibland lagas.

Leden stabiliseras i övrigt av sidoledband, på knäledens in- och utsida, samt av främre och bakre korsbandet inne i knäleden. Även ledkapseln och de muskler som passerar knäleden verkar för att stabilisera leden.

Inför operationen

Operationen görs oftast i narkos men kan i vissa fall behöva ske i lokalbedövning. Lokalbedövningen ges genom 2-3 stick i skinnet och det är endast inne i knäet samt där man stuckit som blir bedövat. Känseln runt knäet är under operationen helt normal. Man har ingen smärta under operationen men man kan känna ett visst tryck då knäleden fylls med vatten.

Knäleden kommer att undersökas med ett artroskop som förs in i knäleden genom ett litet snitt (0,5 cm långt) i skinnet. Om någon av meniskerna är trasiga och bedöms reparabla kommer dessa sys artroskopiskt. Under operationen fylls knäleden med vatten för att man skall se bättre. Detta kan medföra att Ditt knä känns svullet och stelt efter operationen.

Operationen

I slutet av operationen får alla extra lokalbedövning i knäet för att det inte skall göra ont de första timmarna efteråt. Man kan gå på benet efter bedövningen och operationen. De små stickhålen i huden sutureras (sys) med en tråd som distriktssköterskan tar bort efter cirka 2 veckor. Det inre förbandet får ej tas bort förrän efter två veckor, den yttre lindan kan man själv ta bort efter några dagar. Skulle det blöda igenom eller förbandet lossnar innan det gått två veckor får du gå till distriktssköterskan för att få ett nytt förband.

Knäleden är ofta svullen under de första dygnen efter operationen. Svullnaden kan ge värk, som ibland kräver smärtstillande medicin. Ofta är man mycket stel de första dagarna efter operationen. Kryckor måste användas i 4-6 veckor enligt de instruktioner du får av din operatör efter operationen.

Det är viktigt att röra på tår, fotled och knä för att undvika blodpropp i benet. Vid hemresan får Du inte köra bil.

Efter operationen

I slutet av operationen får alla extra lokalbedövning i knäet för att det inte skall göra ont de första timmarna efteråt. Man kan gå på benet efter bedövningen och operationen. De små stickhålen i huden sutureras (sys) med en tråd som distriktssköterskan tar bort efter cirka 2 veckor. Det inre förbandet får ej tas bort förrän efter två veckor, den yttre lindan kan man själv ta bort efter några dagar. Skulle det blöda igenom eller förbandet lossnar innan det gått två veckor får du gå till distriktssköterskan för att få ett nytt förband.

Vid hemresan får du ej köra bil. Knäleden är ofta svullen under de första dygnen efter operationen. Svullnaden kan ge värk, som ibland kräver smärtstillande medicin. Ofta är man mycket stel de första dagarna efter operationen. I regel förbättras knäet efter några dagar, men man får räkna med att stanna hemma från arbetet 1 till 14 dagar beroende på arbetets art samt vilken åtgärd som vidtogs under operationen.

Det är viktigt att röra på tår, fotled och knä för att undvika blodpropp i benet. Under de tre första dagarna efter operationen går du kortare sträckor, sedan kan du i lugn takt gå längre sträckor. Efter cirka tre månader kan du räkna med att klara det dagliga livets aktiviteter, dock kan du fortfarande ha besvär vid idrott och andra fritidsaktiviteter.

Viktig information är att alla som artroskoperas inte blir helt bra. Broskskador och artros (broskförslitning) kan t ex inte repareras.

Vid hemresan får Du inte köra bil.