Mobilisering i Narkos (frusen skuldra)

Ibland händer det man får en kraftig inflammation i axelleden som blir smärtsam och stel. Ofta börjar det med värk och därefter blir axeln stel men svåra smärtor vid hastiga rörelser. I de flesta fall vet man inte vad som utlöser inflammationen. Den drabbar oftast kvinnor i medelåldern men kan också drabba män. I de flesta fall läker inflammationen ut och rörligheten återkommer.

Behandling
Behandlingen är rörelseträning, smärtbehandling och cortisoninjektioner i tidigt skede. I enstaka fall kvarstår besvären eller är så stora att operation blir aktuell.

Vid operationen mobiliseras axeln i narkos och ledkapseln som dragit ihop sig delas. Operationen görs med artroskopi (titthålskirurgi)

Operationen
Operationen kommer att ske i lokalbedövning alternativt narkos enligt narkosläkarens bedömning. Alla som sövs får dessutom en lokalbedövning i axeln för att inte få så ont efter operationen.
Vid operationen mobiliseras axeln i narkos och ledkapseln som dragit ihop sig delas. Operationen görs med artroskopi (titthålskirurgi)

Efter operationen
Under operationen spolas axeln med koksaltlösning vilket kan göra att axeln känns extra stel och svullen efter ingreppet. Denna svullnad försvinner dock snabbt och är borta efter några dygn. Det kan också läcka lite vatten och blod från såret de första dagarna vilket är helt normalt. Det skall dock sluta rinna, i annat fall hör du av dig till oss.

Träning av din axel är mycket viktigt för att få ett bra resultat. För att minimera risken för att axeln stelnar till är det viktigt att du börjar träna tidigt efter operationen, redan på operationsdagen.

Sjukskrivningens längd beror på vilket arbete du har.

Vid hemresan får du inte köra bil.