Mortons neurom / Morbus Morton

Mortons neurom eller nervknuta är en vanligt förekommande orsak till framfotssmärta. Tillståndet uppstår då en av fotsulans nerver hamnar i kläm mellan två tåknogar och sätts vanligen i samband med nedsänkning av det främre fotvalvet. Över tiden blir nerven kroniskt inflammerad och förtjockad vilket skapar den igenkännbara nervknutan.

Mortons är vanligast mellan 3:e och 4:e tån, inklämningen ger upphov till en typisk smärta som vanligtvis kommer som ett brännande smärthugg i samband med promenad i trånga skor.

Utredning

Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning. Vanligtvis strävar man i undersökningen efter att få fram den typiska smärtan samt ett klick när nerven hamnar i kläm, smärtan ska stråla ut mellan tårna. Röntgen eller MR tillför väldigt lite i utredningen.

Behandling

I första hand kan man prova en så kallad främre pelott som hjälper till att lyfta upp det främre valvet.
Om pelott inte hjälper bör man överväga operation. Vi opererar både med åtkomst från fotsulan såväl som från fotryggen, valet av operationsmetod görs i samråd mellan dig som patient och fotkirurgen. Operationen utförs i lokalbedövning. Efter operationen får du belasta fullt ut i egna skor. Du sjukskrivs 1-3 veckor beroende på arbete.