Stabilisering nyckelben

Vid fall mot axeln kan ibland nyckelbensleden hoppa ur led. I de flesta fall behövs ingen operation utan leden blir smärtfri även om den inte ligger helt i led.

Om besvären kvarstår kvarstår kan leden ibland behöva stabiliseras kirurgiskt. De finns en mängd olika metoder för detta vilket betyder att ingen är helt perfekt.

Vilken metod som används är ofta beroende på vad den enskilde kirurgen föredrar och har störst erfarenhet med.

Operationen kan göras antingen med öppen kirurgi eller med titthålskirurgi

Ta kontakt med sjukgymnast på din hemort redan före operationen för inbokning av besök efter operationen. Det första besöket hos sjukgymnasten efter operationen bör ske cirka en vecka efter operationen.

Operationen

Operationen kommer att ske i lokalbedövning alternativt narkos enligt narkosläkarens bedömning. Alla som sövs får dessutom en lokalbedövning i axeln för att inte få så ont efter operationen.

Sjukskrivningens längd beror på vilket arbete man har.

Vid hemresan får du inte köra bil.

Efter cirka 6 veckor kommer du på återbesök till din läkare.