Armbåge

Armbågen är en led bestående av tre ben, överarmsbenet (humerus) samt underarmens två ben, strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulnae). Dessa tre ben skapar egentligen tre leder som fungerar som en enhet, armbågsleden. Armbågen stabiliseras dels av skelettets uppbyggnad, dels ledband och omgivande muskulatur.

  • Borttagande av implantat (handled, underarm och armbåge)
  • Ligamentkonstruktion armbåge
  • Borttag av fri kropp
  • Instabilitet i armbågesleden
  • Artros
  • Felläkt fraktur