Om Specialistcenter Malmö

Specialistcenter är en specialistklinik i privat regi med bred ortopedisk kompetens. Vi behandlar allt från idrottsskador till värkande axlar. Vi arbetar i en patientfokuserad miljö och ansvarar för hela vårdkedjan; från mottagning och operation till rehabilitering hos sjukgymnaster/arbetsterapeuter.

Specialistcenter står för snabbt omhändertagande, kvalitét, tillgänglighet och uppföljning.

Vår mottagningsverksamhet bedrivs runt om i landet och vi utför operationer på våra kliniker i Eskilstuna, Malmö och Uppsala. Vi tar emot landstingspatienter då vi har ett upprättat avtal med Region Skåne.

Vi har också viss mottagning i Stockholm, Örebro och Västerås. Gå in på respektive ort och läs mer om vad vi behandlar/opererar just där.

Vår vision är att se till att handläggningen blir snabbast möjlig för samtliga, där patientens behov skall belysas och följas från skadetillfället till rehabiliteringen. För att uppnå detta erbjuder vi en konkret väg för patienten att på ett enkelt sätt nå oss och ta del av våra tjänster som vi ständigt förbättrar och utvärderar.

Vi har ett nära samarbete med ett antal röntgencentra för att försäkra oss om en snabb handläggning och därmed undvika all typ av tidsfördröjning.

Här finns vi

Patientavgifter och sjukresor

Vi har landstingsavtal och landstingstaxa enligt Region Skåne. Patientavgifter kan skilja mellan olika regioner. Regionernas frikort och högkostnadskort gäller. Oavsett vart du träffar våra ortopeder följer vi Region Skånes taxa. 

Läkarbesök och operation via egenremiss: 300 kr
Första besök via remiss från vårdcentral: 300 kr
Operation: 300 kr

Om Du själv väljer att söka vård utanför Din region, har Du inte rätt att få ersättning för resan till och från mottagningen, den s.k. sjukresan. Kolla gärna med just Din region om vad som gäller för just Dig.

Om frikort är uppnått måste det medtagas till oss, annars blir du debiterad mottagningsbesöket. Har du inte fått frikort utställt beställer du det med din e-legitimation på 1177.se eller på din vårdcentral/hos din husläkare.