Sjukgymnastik och samarbeten

Specialistcenter har kontakt med ett flertal sjukgymnaster/fysioterapeuter med olika områdeskompetenser. Samtliga håller hög nivå och rehabiliterar utifrån patientens egna träningsbehov.

Specialistcenter håller en ständig dialog med sjukgymnasterna för rehabilitering av patienter och är ständigt tillgängliga för uppföljning och rådgivning om behovet finns.

Nedan finner Du ett urval av sjukgymnaster som Specialistcenter har samarbete med. Utöver dessa finns även sjukgymnaster/fysioterapeuter på de flesta vårdcentraler som Du hittar via www.1177.se