Fritt vårdval Malmö

För att registrera dig som patient hos oss på Specialistcenter ska du följa informationen i länken (egenremiss).  Har du frågor, eller behöver hjälp med registrering är du varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!

Ditt fria vårdval gäller inom den offentligt finansierade vården. Med detta avses vårdenheter som drivs av landsting eller privata vårdgivare som har vårdavtal med något landsting. Dina möjligheter att få komma dit du vill beror på den valda vårdgivarens möjligheter att ta emot.

Du kan söka Dig till oss via en Egenremiss, via Din fysioterapeut eller via Din primärvårdsläkare.

Du betalar den patientavgift som gäller i Region Skåne. Frikort och högkostnadskort gäller.

För mer information – Läs mer på Vårdguiden 1177.