Ganglion / mjukdelsförändringar

Översikt

Det är förhållandevis vanligt med små knutor och andra förändringar i underhuden på foten. Ofta kan det röra sig om reaktioner på saker man har trampat på. Dessa ställer ofta till besvär med skav. De är vanligtvis lätta att åtgärda. Ganglion, ledvätskeinnehållande bråck på senskidor och ledkapslar är också de förhållandevis vanliga.

Utredning

Ingen utredning krävs vanligtvis, om förändringen inte går att identifiera enkelt vid borttagning skickas den för bedömning till patolog.

Behandling

Besvärsgivande förändringar bör tas bort. Okomplicerade ganglion kan tömmas på sitt innehåll via ett nålstick, risken är dock hög att de kommer tillbaka. Oftast rör det sig om ett enkelt ingrepp som tar mellan 10-20 minuter i lokalbedövning, enstaka ganglion kan vara mer omfattande och kräva större friläggningar. Du kan vanligtvis belasta fullt ut och gå hem i egna skor, sjukskrivning är vanligtvis inte nödvändig. Resultaten är vanligtvis goda men ganglion kan återkomma även efter operation då de ofta beror på underliggande problem i senor eller leder som operationen ej åtgärdar.