Labrumskador

Labrumskador är nästan lika vanliga som broskskador och förekommer både vid CAM och Pincer förändringar. Vanligast är labrumdefekter vid Pincerförändringar. Vi anser att labrum är en väldigt viktig struktur för att en höft skall fungera optimalt. Labrum anses ha flera viktiga funktioner som bl a ökad stabilitet och centrering av Ledhuvudet. Den har troligen också en viktig funktion när det gäller fördelning av ledvätska mellan Ledhuvud och Bäcken samt en stötdämpande effekt. Intressant nog kan man vid höfter med Dysplasi se att Labrum är extremt stor och täcker stora delar av Caput, som ett försök att öka stabiliteten.

Vår filosofi och erfarenhet är att en höft utan labrum eller en skadad labrum,gör att höften fungerar suboptimalt. Vi åtgärdar alltid defekter på Labrum. I de fall när labrum saknas, eller är så skadad att den inte går att sy, så rekonstruerar vi labrum. Dvs försöker återställa höftens normala anatomi och funktion. Att återställa funktion och anatomi är en av grundpelarna inom Ortopedin.