Metatarsalgi / smärta i framfoten

Översikt

Metatarsalgi betyder bokstavligen smärta i tåstrålarna, de ben som löper i mellanfoten fram till tårna. Med begreppet åsyftas vanligtvis all smärta som sitter under och runt tåknogarna. Man skiljer vanligtvis på smärta som uppstår i steget samt smärta vid belastning i stående.
Metatarsalgi är svårbehandlad då det kan vara svårt att finna anledningen till smärtan. Begreppet samlar ett stort antal olika tillstånd och felställningar i framfoten. Flera sjukdomar kan även ge upphov till metatarsalgi.

Vanliga orsaker till metatarsalgi kan vara överbelastning i steget p g a stram hälsena, plantar fasciit, Mortons neurinom, felställningar efter benbrott eller tidigare operationer, överbelastade enskilda tåknogar, skador på plantara platta, nervskador, diabetes och ledskador.

Utredning

En noggrann klinisk undersökning är viktig för att komma orsaken till smärtan på spåret. Ibland behöver den kompletteras med belastade röntgenundersökningar, CT eller MR. Tidvis kan man behöva remittera till andra specialister om man misstänker att det kan ligga annan sjukdom bakom.

Behandling

Man bör i första hand prova inlägg, främre pelott eller anpassade skor. Många har även god effekt av rehabträning hos sjukgymnast, stötvågsbehandling, kortisoninjektioner eller antiinflammatoriska mediciner.
Vissa av tillstånden nämnda ovan går att operera, vanligtvis rör det sig om mindre ingrepp som görs i lokalbedövning.