Tumbasartros

Handens mest vanliga artros sitter i en led som vi kallar CMC-1-leden och ledar mellan metakarpalben ett (långa tumbenet) och trapezius. Det är en sadelled som är väldigt rörlig och troligen även därför så pass utsatt för smärta och artros. Artros innebär att brosket i leden inte återbildas lika snabbt som det förverkas, vilket leder till minskad broskmängd vilket ger inflammation i leden vilken ger smärta – samt även smärta om det blir ben mot ben utan något brosk kvar alls i leden. Orsaken kan vara genetisk, bero på annan underliggande sjukdom så som reumatism, åldrande och öka om man haft en tidigare skada på leden.

Symtom

Smärta och värk vid tumbasområdet. I början oftast när man använder handen vid statiska moment och grepp. Kan kännas som att det hugger till. Sedan övergår den till en mer ihållande värk även vid vila eller ökade besvär efter att man belastat handen mycket. Vid grava besvär så kan man även få besvär med störd nattsömn pga smärtan. Man blir svag tex svårt att öppna burkar eller i ”nypet” när man ska ta på trånga byxor eller annat. Man kan ibland känna att man lättare tappar saker och blir fumlig. Om artrosen går långt så kan man också oftast se att tummen migrerar in mot handflatan, så det blir en annan form på tummen än tidigare.

Innan eventuell operationen / behandling

Initialt så rekommenderar vi kontakt med en arbetsterapeut för att få rätt information kring rörelse och belastning, samt bra stärkande övningar. Tumbasortos för att låta leden få avlastning vid behov. Rörelse är bra för artros och absolut inte skadligt, men provocerar du för mycket så kommer du troligen också få mer smärta, så det gäller att hitta en bra balans. Det vi läkare kan vara behjälpliga med är antiinflammatoriska mediciner som kan ha bra effekt, men som man dock helst inte skall ta kontinuerligt under en längre tid. Kortisoninjektioner kan ha väldigt bra effekt (och för vissa inte alls) initialt och syftar till att ta bort inflammationsreaktioner som blir i leden vid artros, därmed minskas också smärtan. Vi rekommenderar alltid att prova en kortisoninjektion innan man ens överväger någon operativ åtgärd. Har kortisoninjektionerna bra effekt, dvs ca 3 månader minst, så kan man fortsätta med detta tills de inte fungerar eller det är dags för att gå vidare med operativ åtgärd. En del patienter håller sig väl på dessa injektioner tre gånger per år.

Operationen

Operation i detta fall är inte en lätt åtgärd. Det tar lång tid efter operationen innan man känner ”att det här funkar ju bra nu” samt att i studier så är så många som 30% missnöjda efter operationen. Målet med operationen är att få bort smärta, det är inte säkert att du blir starkare eller får samma rörlighet som tidigare. Vi brukar rekommendera operation när smärtan blir ohållbar. Du vaknar om nätterna pga smärta eller att det påverkar din vardag påtagligt – samt att ingen av de konservativa behandlingarna fungerar – då är det dags för operation. Hos oss idag kan vi erbjuda två olika operativa ingrepp, interpositionsplastik samt steloperation. Vi utför inte operativ åtgärd med protes eller den metod där man tar bort den nervgren som står för att signalera smärta i området. Operationen tar ca 35-60 min. Vill du vara vaken under operationen så kan man få en nervblockad av armen som gör att du inte känner smärta. Tycker man att det känns obehagligt att vara vaken och känna när vi mejslar osv så rekommenderar vi att du sover under operationen.

  • Interpositionsplastik – Vid detta ingrepp så tar vi bort trapezius, som är ett handlovsben. Det som sker då är att vi får bort ben- mot bensmärtan då nedre delen av leden är borta. I utrymmet där benet vi plockat bort finns, så lägger vi någon typ av sentransplantat som en ”stödkudde”. Det finns flera olika varianter samt även variant där man inte lägger in något sentransplantat, än så länge finns ingen studie som kan påvisa vilken metod som eventuellt är bättre. Resultaten är idag likvärdiga. Detta är idag den vanligaste metoden för att operera tumbasartros och lämpar sig för de flesta. Dock inte lämplig om du har ett påtagligt tungt belastande arbete som kräver mycket kraft i händerna tex. Bygg, Smed samt är i en yngre ålder.
  • Artrodes/Steloperation av CMC-1 leden – Detta ingrepp lämpar sig för de som är yngre och yrkesverksamma med påtagligt tung belastning. Då är ovanstående ingrepp inte lämpligt då det kan ge en svaghet och forstatta besvär om man fortsätter med ett tyngre arbete. I detta fall så stelopererar vi leden och på så sätt blir man av med ben- mot bensmärtan. Detta ingrepp kommer dock att inskränka rörelsen i greppet något men om allt går som det ska så får man ett stadigt grepp som orkar att belastas tungt.

Efter operationen

Gips i totalt 6 veckor, vi byter gipset efter 3 veckor. Sedan när vi tagit bort gipset skall du träffa en arbetsterapeut som hjälper dig med rörelseträning, obelastat första två veckorna sedan ökar man på belastningen till tidigast någon tyngre belastning 3 månader efter operationen. Under upptrappningen har man mellan rörelseövningarna en ortos över tumbasen. De flesta patienter känner efter ca 5-6 månader att de klarar tung belastning, så även om du får belasta tungt efter 3 månader så klarar inte de flesta det. Det tar tid att komma till en bra funktion och smärta efter den här operationen, längre än vad många är införstådda med. Det är också därför det är viktigt att värdera annan behandling innan man går vidare med detta ingrepp. Det är även ett relativt smärtsamt ingrepp så som smärtlindring efter operation så brukar vi skriva ut morfinpreparat som behövs åtminstone de första dagarna. Det är såklart väldigt olika för olika individer.

Kontakta oss

Om besvär uppstår eller att du har funderingar/frågor kan du ringa på tel; 010-33 00 211  mån-fre 08.09.30 eller maila till malmo@specialistcenter.nu