Impingement – Axelleden

Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta muskler (rotatorkuffen), ledband och ledkapsel. Axelleden begränsas upptill av ett utskott från skulderbladet, skulderhöjdsbenet, som tillsammans med ett ledband bildar ledens tak. I leden finns också en slemsäck, som till viss del täcks av deltamuskeln som välver sig över som Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen.

Inklämningssyndrom (impingement)

Långvarig ansträngning, särskilt arbete över axelhöjd, kan framkalla ett kroniskt smärttillstånd i axelleden, så kallat inklämningssyndrom. Smärtan beror på minskat utrymme under skulderhöjdsbenet, vilket kan innebära kompression av rotatorkuffen och/eller slemsäck. Smärtan börjar ofta diffust. Typiskt är också nattliga smärtor och att det ofta är svårt att ligga på den aktuella axeln. Att bära och lyfta föremål (särskilt över axelnivå) är smärtsamt.

Behandling

I första hand bör behandlingen vid inklämningssyndrom starta med rehabiliteringsträning innehållande träning av rörlighet, styrka och koordination. Denna träning får du hjälp med av sjukgymnast. I behandlingen kan också smärtlindrande behandling med till exempel TENS eller akupunktur, inflammationsdämpande och smärtstillande läkemedel och kortisoninjektioner ingå. Ändring av arbetsställning är en viktig del om man arbetar mycket med höjda armar. Om insatserna sätts in i ett tidigt skede finns det bäst förutsättningar för ett gott behandlingsresultat.

Vid kvarstående besvär remitteras du för bedömning om eventuell operation. Operationen är en så kallad akromioplastik och görs för att minska smärta och öka rörelseomfång.

Inför operationen

Kvällen innan operation samt operationsdagens morgon skall du duscha hela kroppen noggrant med tvålen Descutan som inhandlas på Apoteket. Håret behöver bara tvättas ena gången. Du får inte använda hårbalsam eller hudlotion efter tvättarna.

Ta kontakt med sjukgymnast på din hemort redan före operationen för inbokning av besök efter operationen. Det första besöket hos sjukgymnasten efter operationen bör ske cirka en vecka efter operationen.

Operationen

Operationen kommer att ske i lokalbedövning alternativt narkos enligt narkosläkarens bedömning. Alla som sövs får dessutom en lokalbedövning i axeln för att inte få så ont efter operationen.

Under operationen undersöks axelleden med ett artroskop som förs in i leden genom ett litet snitt (0,5 cm långt) i skinnet. Artroskopet är rörformat och cirka 5 mm i diameter. Artroskopet är i sin tur kopplat till en kamera och insidan av axelleden ses då på en TV-skärm.Operatören undersöker då ledytor, senfästen och ledkapsel. Under operationen tar man bort den inflammerade slemsäcken samt fräser av lite ben från skulderhöjdsbenet så det blir mer plats.

Efter operationen

Under operationen spolas axeln med koksaltlösning vilket kan göra att axeln känns extra stel och svullen efter ingreppet. Denna svullnad försvinner dock snabbt och är borta efter några dygn. Det kan också läcka lite vatten och blod från såret de första dagarna vilket är helt normalt. Det skall dock sluta rinna, i annat fall hör du av dig till oss.

Slemsäcken växer ut på sex veckor, men det tar oftast upp till 6 månader innan du är helt återställd efter operationen. Du ska inte använda mitella eller liknande efter operationen. Du får röra axeln fritt. Tunga lyft eller monotona rörelser över axelhöjd är dock ej tillåtet på 6 veckor.

Du får med recept på smärtstillande mediciner samt remiss till distriktssköterska där du får hjälp med att ta stygnen efter två veckor och byta förbandet om det behövs.

Träning av din axel är mycket viktigt för att få ett bra resultat. För att minimera risken för att axeln stelnar till är det viktigt att du börjar träna tidigt efter operationen, redan på operationsdagen.

Sjukskrivningens längd beror på vilket arbete du har.

Vid hemresan får du inte köra bil.