Om Specialistcenter

Specialistcenter är en specialistklinik i privat regi med bred ortopedisk kompetens. Vi behandlar allt från idrottsskador till värkande axlar. Vi arbetar i en patientfokuserad miljö och ansvarar för hela vårdkedjan; från mottagning och operation till rehabilitering hos sjukgymnaster/arbetsterapeuter.

Vi har även viss urologi hos oss men kräver vårdgarantiremiss från ditt hemlandsting.

Här finns vi

Specialistcenter står för:

Specialistcenter står för Snabbt omhändertagande, kvalitet, tillgänglighet och uppföljning.

Vår mottagningsverksamhet bedrivs runt om i landet och vi utför operationer på våra kliniker i Eskilstuna, Malmö och Uppsala. Vi tar emot landstingspatienter och försäkringspatienter, då vi har ett upprättat avtal med Region Sörmlands samt de flesta försäkringsbolag.

Vi har också viss mottagning i Stockholm, Örebro och Västerås. Gå in på respektive ort och läs mer om vad vi behandlar/opererar just där.

Vår vision är att se till att handläggningen blir snabbast möjlig för samtliga, där patientens behov skall belysas och följas från skadetillfället till rehabiliteringen. För att uppnå detta erbjuder vi en konkret väg för patienten att på ett enkelt sätt nå oss och ta del av våra tjänster som vi ständigt förbättrar och utvärderar.

Vi har ett nära samarbete med ett antal röntgencentra för att försäkra oss om en snabb handläggning och därmed undvika all typ av tidsfördröjning.