Rotatorcuffskada – axelleden

Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta muskler (rotatorkuffen), ledband och ledkapsel. Axelleden begränsas upptill av ett utskott från skulderbladet, skulderhöjdsbenet, som tillsammans med ett ledband bildar ledens tak. I leden finns också en slemsäck, som till viss del täcks av deltamuskeln som välver sig över som Axelns funktion bygger på ett samspel av rörelser mellan överarmen, skulderbladet, nyckelbenet och ryggen.

Rotatorkuffen

Rotatorkuffen är ett samlingsnamn för en grupp av djupt liggande muskler som utgår från olika delar av skulderbladet och fäster i den översta delen av överarmsbenet. Musklerna är fyra till antalet och har som främsta uppgift att stabilisera axelleden, men de spelar även en viktig roll vid vridrörelser
(rotationer) samt att lyfta armen i axelleden.

Rotatorcuffskada

Smärtor i axeln på grund av skada i någon av rotatorkuffens senor är vanligt hos medelålders idrottsutövare och eller personer med axelkrävande arbete. Med stigande ålder försämras cirkulationen till dessa senor och efter upprepade trauman kan någon av senorna slitas av. Dessa skador förekommer även hos yngre personer som utövar axelkrävande idrotter, till exempel kastgrenar. Då man har en rotatorkuffruptur gör det ont att till exempel bära och lyfta föremål. Typiskt är också nattliga smärtor och att det gör ont att ligga på den skadade axeln.

Inför operationen

Kvällen innan operation samt operationsdagens morgon skall du duscha hela kroppen noggrant med tvålen Descutan som inhandlas på Apoteket. Håret behöver bara tvättas ena gången. Du får inte använda hårbalsam eller hudlotion efter tvättarna.

Ta kontakt med sjukgymnast på din hemort redan före operationen för inbokning av besök efter operationen. Det första besöket hos sjukgymnasten efter operationen bör ske cirka en vecka efter operationen.

Operationen

Operationen kommer att ske i lokalbedövning alternativt narkos enligt narkosläkarens bedömning. Alla som sövs får dessutom en lokalbedövning i axeln för att inte få så ont efter operationen.

Under operationen undersöks axelleden med ett artroskop som förs in i leden genom ett litet snitt (0,5 cm långt) i skinnet. Artroskopet är rörformat och cirka 5 mm i diameter. Artroskopet är i sin tur kopplat till en kamera och insidan av axelleden ses då på en TV-skärm.Operatören undersöker då ledytor, senfästen och ledkapsel. Under operationen sys de muskelsenor som gått sönder fast i överarmsbenet.

Efter operationen

Under operationen spolas axeln med koksaltlösning vilket kan göra att axeln känns extra stel och svullen efter ingreppet. Denna svullnad försvinner dock snabbt och är borta efter några dygn. Det kan också läcka lite vatten och blod från såret de första dagarna vilket är helt normalt. Det skall dock sluta rinna, i annat fall hör du av dig till oss.

Efter operationen ska du ha armen i ett speciellt förband (axellås) som håller din axel på plats så att de fastsydda muskelsenorna kan läka fast ordentligt. Du får dock ta av axellåset när du skall duscha. Det känns oftast skönt att man bär en t-tröja närmast kroppen under axellåset. Axellåset har man på dygnet runt i 4-5 veckor, undantag för när du sköter personlig hygien. När du tar av axellåset för att duscha ska du också böja och sträcka maximalt i armbågen så att denna inte stelnar till. Du skall också pumpa kraftigt med handen genom att böja och sträcka på fingrarna. Detta främjar blodcirkulationen i armen och axeln.

Du får med recept på smärtstillande mediciner samt remiss till distriktssköterska där du får hjälp med att ta stygnen efter två veckor och byta förbandet om så behövs.

Det är viktigt att du tar kontakt med en sjukgymnast som hjälper dig att träna. Träning av din axel är mycket viktigt för att få ett bra resultat. För att minimera risken för att axeln stelnar till är det viktigt att du börjar träna tidigt efter operationen. Den fastsydda senan måste dock få lugn och ro så det är mycket viktigt att du lyssnar på förhållningsreglerna från sjukgymnasten.

Sjukskrivningens längd beror på vilket arbete du har.

Vid hemresan får du inte köra bil.

Kontakta oss

Om besvär uppstår eller att du har funderingar/frågor kan du ringa på tel; 020-404025 mån-tis 08.09.30 eller maila till: info@specialistcenter.nu