Allmän information efter fotoperation

Aktivitet

Hur mycket vågar man röra sig efter operationen?

Du kan röra dig fram till smärtgränsen, om du dagen efter en aktivitet har mer än 6 på en 10-gradig skala så har du varit för aktiv. Vanligtvis är risken att förstöra operationsresultatet liten, tidig mobilisering gör ofta att man får ett bättre resultat och att man kommer fortare åter. Följ ditt sunda förnuft!

Blodförtunning

Om du har hög risk för blodpropp eller har ett gips på foten/underbenet behöver du ibland ta en kortare kur med blodförtunnande sprutor för att minska risken för blodpropp. Du får recept på dessa. De tas vanligtvis en om dagen i underhudsfettet på magen, vi visar dig hur.

Dusch

Skydda förbandet från väta, använd plastpåse. Apoteket har särskilda skyddspåsar till salu. Vid enklare ingrepp kan du banta bort bandaget och endast behålla det innersta lagret efter 2-5 dagar.

Gånghjälpmedel

Använd kryckor eller rullstol efter behov. De flesta belastningsbara förband behöver man inte använda kryckor till. Rullstol bör undvikas om man absolut inte måste då den försvårar mobilisering.

Uppföljning

Majoriteten av alla enklare fotingrepp behöver inget återbesök. Dock uppstår ibland oönskade följder efter operationer eller behov att fråga om något gällande uppträning eller skötsel av den opererade foten. Ni är därför välkomna att kontakta oss oavsett vad det gäller så kommer vi att följa upp det hela med telefonsamtal eller återbesök.

Högläge

Håll foten i högläge i 2 dagar efter ingreppet, längre om du märker en svullnadstendens. För varje timme högläge har du 5-10 min rast under vilken du kan vara uppe och röra dig.

Sena besvär efter operation

Ibland kan smärre nervskador och vanprydande ärr uppstå efter kirurgi. Vanligtvis brukar dessa bli bättre med tiden. En läkningstid på cirka 1-2 år är inte ovanlig.

Cirka 20% av dem som har fått skruvar eller plattor inopererade får besvär av dessa med tiden. Oftast är det ett enkelt ingrepp att ta ut en skruv eller platta men man måste hålla i minnet att det inte alltid löser problemet då besvären kanske kommer någon annanstans ifrån.

Sjukgymnastik

Vid vissa typer av ingrepp är sjukgymnastik ett viktigt komplement till läkningsprocessen, man kan även ha nytta av det mer generellt. Även om du inte har fått remiss till sjukgymnast kan det vara en bra idé att söka för hjälp med mobilisering om man vill ha hjälp med att komma igång efter operation. Sjukgymnaster kan sökas fritt utan remiss.

Sjukskrivning

Sjukskrivningen är individuell och kopplad till arbetet du har samt hur förhindrad du blir efter operationen. Om du kan gå tillbaka tidigare än planerat så är det bra eftersom en tidig återgång i arbete och aktivitet har visats främja läkningsprocessen.

Smärta

Vanligtvis sitter lokalbedövningen i cirka 6-10 timmar efter ingreppet, detta är individuellt och man kan därför ibland vara bedövad avsevärt längre tid.

Du kommer få recept på smärtlindrande tabletter. Vanligtvis kombinerar man paracetamol (Alvedon eller Panodil), kort-(t ex Oxynorm) och långverkande (t ex Targiniq) morfin samt ibland även inflammationsdämpande.

Använd paracetamol som grundmedicinering vilken du tar i fulldos så länge du har smärtor, du kan minska dosen allteftersom smärtorna klingar av.

Lägg till långverkande morfin morgon och kväll första dygnen efter operation, vanligtvis kan man börja med 5 mg Targiniq, men ibland måste man höja dosen till 10 mg eller lägga till ett extra dostillfälle.

Använd Oxynorm om du får genombrottssmärtor. Om du upptäcker att du behöver ta mycket Oxynorm betyder det att du förmodligen måste höja dosen långverkande morfin.

Så fort smärtorna börjar lugna sig ska du snabbt trappa ner morfindosen för att förhindra tillvänjning. Vid många ingrepp räcker Paracetamol som enda smärtlindring, ofta räcker det med endast några få morfintabletter dagarna efter ingreppet.

Stygn

Dessa tas hos distriktssköterska efter 10-14 dagar om du inte har fått annan information.

Tejpning och Steristrips

Tejpa gärna stortå och småtår i 1-2 månader efter operation, detta hjälper bibehålla det korrigerade läget medan ligament, ledkapsel och annan bindväv läker och motverkar även återfall p g a ärrstramning.

Använd gärna Steristrips på ärr i ca 2 månader för att minska risken för att få platta och breda ärr. Undvik även att sola på ärr minst ett halvår efter operationen.

Utlandsresor

Undvik längre utlandsresor direkt efter operation. Oftast går det bra men ifall man drabbas av en komplikation så är det tryggt att befinna sig i eget hem och ha nära till vård.

Saker du bör vara uppmärksam på

Blödning

Foten är förhållandevis rikt försedd med kärl, det förekommer därför ibland att man blöder igenom förbandet efter operationen. Vanligen kommer blödningen så fort man har varit uppe och rört sig. De flesta blödningar sker dygnet efter operationen. Om du blöder igenom förbandet är du välkommen tillbaka för att få ett nytt. Om du väljer att kontakta vårdcentralen eller akutmottagningen för en omläggning är det viktigt att det görs sterilt p g a infektionsrisken.

Gipsproblem

Gips kan klämma, brytas eller bli blött och mjukt. Ibland så börjar det sitta illa och skava när svullnaden ökar eller minskar. Kontakta oss om det skulle uppstå problem med gipset så byter vi eller hjälper dig justera det. Om problemet skulle vara akut och ske utanför arbetstid bör du söka akutmottagning.

Förbandsproblem

Hör av dig om du behöver byta förbandet av någon anledning. Vi avråder från att lägga om innan åtminstone 5 dagar har förflutit eftersom tidiga sårkontroller ökar risken för infektion.

Orimlig hög smärta

Ibland kan en smärta som är svår att smärtlindra eller som är orimligt stark betyda att såret har blivit infekterat eller att någon annan form av problem har uppstått. Kontakta oss om du tycker att du har orimligt ont eller att du inte har någon effekt av dina smärtlindrande tabletter.

Infektion

Om du upplever att den opererade foten börjar bulta och bli varm kan det ha uppstått en infektion. Normalt brukar inte infektioner ge sig till känna förrän tidigast 3-5 dagar efter operationen. Ifall du misstänker infektion bör du ta kontakt med oss i första hand alternativt med din vårdcentral eller akuten i andra hand.

Andra problem

Om något händer som vi eller du inte har förutsett och du behöver råd och stöd är du mer än välkommen att kontakta kliniken eller mig personligen.

Vi önskar dig ett snabbt tillfrisknande och ett gott operationsresultat

Särskilda förhållningsorder för vissa typer av ingrepp och förbandstyper

Specialsko – Hallux valgus, hallux rigidus, hammartå och flera mindre och mellanstora framfotsingrepp
Specialskon är belastningsbar. Slappna av och belasta foten i neutralläge. Försök inte tvinga all vikten på hälen utan känn efter vad som känns naturligt. Vanlig tid i specialsko är 6 veckor men detta kan kortas vid vissa enklare ingrepp.

Stift – hammartår, skräddarknuta

Stiftet låser de opererade benen i tån och sticker ut genom huden. Se upp så att du inte hakar fast med det och rycker loss det.
Ibland så lossnar stiftet, då är det bättre att ta ut det för tidigt. Man ska inte försöka peta tillbaka det eftersom man endast för in bakterier i såret och ökar risken för infektion. Vi tar vanligtvis bort stiften 3-4 veckor efter operation och sambokar då med omläggning och stygntagning.

Ortos – hälseneoperation

Ortosen används för att kunna justera hälförhöjningen och avlasta hälsenan efter operation. Vanligtvis ska du använda ortosen i 8 veckor och börja banta bort kilklackarna efter 3 veckor så att du har foten i planläge lagom till att ortosen ska tas av. Ortosen är fullt belastningsbar. Du kommer erhålla en sjukgymnastremiss för träning efter ingreppet. Ortosen möjliggör att du själv kan justera förbandet och ta ut foten i kortare stunder.

2 veckor: du får ta ut foten kortare stunder i samband med träning, du får göra aktiva avlastade övningar
3 veckor: Banta den första kilklacken, banta därefter ungefär 1/v beroende på antal klackar
4 veckor: du får börja belasta vid träning
6 veckor: Full belastning vid träning, du får ta av ortosen längre stunder samt sova utan den
8 veckor: avveckla ortosen

Gips – Bakre skena

Används vid större bak och mellanfotsingrepp, ligament och senreparationer och då foten måste avlastas efter ingreppet. Gipstiden är individuell och sträcker sig vanligtvis mellan 2 och 12 veckor. Gipsen är ej belastningsbart, använd kryckor för att kunna förflytta dig. Du får vanligtvis sätta ner foten för att balansera utan att belasta. Hör av dig vid gipsproblem, omgipsningar är vanligt förekommande eftersom foten och underbenet kan svullna eller bli smalare under gipstiden.

Gips – Belastningsbart/plast

Används vid steloperationer i bak och mellanfot mellan vecka 6 och 12.
Får belastas fullt ut, vissa plastgips kan göras av och påtagbara för att underlätta dusch och sömn.