Artros i mellan- och bakfot

Översikt

Samtliga leder i foten kan drabbas av ledförslitning/ledsvikt – artros. Tillståndet uppträder både som del i det naturliga åldrandet men även till följd av frakturer och andra skador i anslutning till de berörda lederna. Man kan även drabbas av artros till följd av reumatiska sjukdomar. Artros leder vanligtvis till stelhet och smärta i de drabbade lederna. Artros följer ofta ett fluktuerande förlopp med smärtor som kommer och går. Smärtorna förvärras vanligtvis efter aktivitet och kan störa nattsömnen. Trots detta rekommenderar man aktivitet vid artros då rörelsen i sig håller igång den artrotiska leden och leder till bättre hälsa i stort.

Utredning

En vanlig röntgen i belastning används för att påvisa artros. Man kan ha symptomlös artros vilken inte behöver behandlas.

Behandling

Beroende på vilken led som drabbats bör man i första hand prova ut anpassade skor samt eventuellt inlägg. Vid akuta skov med smärta och inflammation kan man anlägga kortison i den drabbade leden. Detta minskar främst inflammationen och kan i gynnsamma fall leda till flera månaders eller längre besvärsfrihet. Eftersom kortisonet endast är en enda dos som dessutom läggs lokalt i en led är biverkningarna minimala.
Vid svår symptomgivande artros rekommenderas operation. Dessa syftar till smärtfrihet och stabilitet.

Fotledsartros

Fotleden kan drabbas av svår artros efter frakturer eller upprepade stukningar. Ibland uppstår artrosen utan tidigare orsak. Om inlägg, kortisonsprutor och stabiliserande förband inte hjälper kan man operera. I första hand väljer man steloperation då denna garanterar smärtfrihet och man ofta har en god kvarvarande rörlighet i den nedre språngbensleden. Ofta arbetar man med tiden upp en omfattande rörlighet i denna vilken kan möjliggöra både löpning och normal gång. I särskilda fall kan man utföra omvinklingar av vadbenet vilka ändrar belastningen i fotleden och möjliggör ett undvikande av steloperation med god smärtlindring. Man kan även operera med fotledsprotes. Erfarenheten av detta är dock inte lika god som av höft och knäproteser och man är därför mycket restriktiv i patienturvalet.
Steloperation av fotleden utförs vanligtvis via titthål, operationen tar ca 1,5 h, du stannar vanligtvis över natten. Efteråt så gipsas du och måste avlasta i 6 veckor och därefter använda en anpassad sko eller belastningsbar gips i ytterligare 6 veckor med gradvis ökande belastning. Du sjukskrivs mer än 3 månader, vid kontorsarbete kan du vanligtvis återkomma i jobb redan efter 2 veckor.

Artros i nedre språngbensleden

Detta tillstånd uppstår vanligtvis efter hälbensbrott. Ofta märks artrosen mest vid gång på ojämnt underlag. Artros i nedre språngbensleden svarar väl på kortisoninjektioner men behöver oftast opereras med tiden och med tilltagande felställning i hälbenet. Steloperation av nedre språngbensleden ger förhållandevis lite upplevd stelhet då foten ofta redan är stel till följd av artrosen. Operationen utförs via titthål och tar ca 1,5h, du stannar vanligtvis över natten. Du gipsas med avlastning i 6 veckor och får därefter en belastningsbar gips eller specialsko i 6 veckor till. Du sjukskrivs i mer än 3 månader men kan vanligtvis återgå till ett kontorsarbete redan efter 2 veckor.

Artros i mellanfoten

Mellanfoten innehåller ett flertal mindre leder, samtliga kan drabbas av artros. Artros i mellanfoten svarar väl både på inlägg och på kortisoninjektioner. Ofta så kan enstaka leder stelopereras utan större påverkan på rörligheten då varje enskild led har ett litet rörelseutslag. Efterförloppet efter operation är snarlikt det ovan beskrivna med skillnaden att operationerna vanligtvis är mindre och man inte behöver stanna över natten.