Övriga fotbesvär

Nervinklämningar och nervsmärta, Tarsaltunnelsyndrom, Droppfot, Plantarplatteskador

Översikt

Enstaka nerver i underben och fot kan ibland komma i kläm med tydliga bortfall av känsel, muskelstyrka och smärta som följd. Ofta kan man koppla debuten av symptomen till ett skadetillfälle men ibland sker det hela smygande. Det kan även finnas koppling till andra sjukdomar, exempelvis diabetes eller polyneuropati. Det är viktig att vid undersökning och innan man vidtar några åtgärder korrekt lokalisera inklämningsstället och hur länge den har varit påverkad då detta avgör vidare behandling.

Tarsaltunnelsyndrom är ett specialfall där hålfotens stora nerv hamnar i kläm. Det är att jämföra med karpaltunnelsyndrom i handen. Huvudsymptomet är en brännande smärta längs med hålfoten och ut mot stortån som ofta kommer vid belastning eller idrott i vissa skor.

Droppfot kan uppstå vid inklämningar av nerver i underbenet. Tillståndet är besvärligt då det leder till ständiga snubblingar och hälta. Många droppfötter blir spontant bättre.

Utredning

Korrekt diagnos vilar på en grundlig klinisk undersökning där man kontrollerar omfattningen av känsel och styrkebortfall samt testar om nerven är känslig för yttre påverkan. Man kan även utföra elektriska nervfunktionsmätningar. Målet är att kontrollera om nerven har potential att läka och om skadan sitter på en nivå som går att åtgärda.

Behandling

Nervinklämning

Beroende på varaktighet och ställe går det ibland att operera för att lösgöra nerven. Oftast rör det sig om ett mindre ingrepp vilket utförs i lokalbedövning och som man ej behöver sjukskrivas för längre än cirka 1-2 v.

Nervsmärtor

Nervsmärtor är svårbehandlade. I första hand måste smärtlindrande medicinering som är riktad mot nervsmärtor testas samt även anpassade inlägg för att minska snedbelastning på foten. Ibland kan man åtgärda faktorer som förvärrar tillståndet via operation men det hör till undantagen då nya operationer endast riskerar förvärra tillståndet.

Tarsaltunnelsyndrom

I första hand bör avlastande inlägg eller anpassade skor provas. I svåra fall kan man operera med friläggning av nerven. Ingreppet tar cirka 40 minuter, i efterförloppet måste foten avlastas i 2 veckor. Du blir sjukskriven i 2-6 veckor.

Droppfot

Droppfot behandlas vanligtvis med en droppfotsskena vilken sätts i skon och hjälper till att hålla upp foten. Om det inte fungerar med skena eller det är viktigt att få tillbaka fotens sträckfunktion kan man operera antingen med förflyttning av senor i foten eller med steloperation av fotleden. Valet av operation beror på dina individuella förutsättningar. Operationen tar 1-2 timmar och du behöver avlasta i gips i 6 veckor efteråt samt använda en plastskena som är belastningsbar i ytterligare 6 veckor om du blivit stelopererad alternativt en nattskena om man har utfört en senförflyttning. Du sjukskrivs vanligtvis i 3 månader.

Plantarplatteskador

Översikt

Plantara plattan är ett ligament som sitter under tåknogarna och vilket håller ner tårna mot marken vid frånskjutet i steget. Vid hammartår är plantarplattan ofta uttänjd. Ibland förekommer isolerade avslitningar av plantara plattan, exempelvis av att man har råkat sparka in i ett bordsben eller motsvarande våld mot enstaka tår. Efter en avslitning upplever man att tån ”flyter” och inte klarar av att utöva någon kraft nedåt. Det förekommer även kroniska eller reumatiskt betingade skador på plantarplattan.

Utredning

Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning. Om osäkerhet föreligger kan en MR ofta ge ytterligare vägledning.

Behandling

Akut orsakade skador bör opereras om de ger besvär eller smärta.
Operationen utförs i lokalbedövning och tar cirka 30 minuter. Vid operationen syr man plantara plattan, denna är dock svåråtkomlig och man behöver eventuellt utföra en förkortning av tåknogen för att minska den framtida belastningen samt få tillräcklig åtkomst. Efter operationen har man specialsko i 4 veckor. Vanligtvis sjukskrivs man i 2-5 veckor.

Vid kroniska eller reumatiska skador behandlar man främst med inlägg och anpassning av skor då ligamentet ofta har tänjts ut och inte håller för att sy i samt att det vanligtvis finns flera felställningar som måste behandlas samtidigt. Vid svåra fall kan man operera men då blir ofta operationen mer omfattande och målet är smärtfrihet snarare än fullt återställd funktion.