Plattfot

Förvärvad Plattfot/Tibialis posteriordysfunktion

Översikt

Det finns flera former av plattfothet. Vanligast är den medfödda som inte orsakar några problem utan snarare ska ses som en så kallad normalvariant. Förvärvad plattfothet drabbar företrädesvis kvinnor i övre medelåldern. Besvären kommer ofta smygande med smärtor och svullnad i hålfoten och längs baksidan av inre fotknölen (malleolen). Med tiden kommer fotvalvet att sjunka ner alltmer samtidigt som hälen och framfoten lägger sig skevt utåt. Till en början går felställningen att rätta till genom att medvetet hålla foten i ”rätt” läge och stötta upp fotvalvet med hjälp av inlägg, med tiden kan dock mellan- och bakfotens leder stelna till i felställningen och foten blir helt platt med stora besvär i stegavveckling och smärtor till följd av detta.

Utredning

Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning. Ofta räcker det att jämföra fotens form vid sittande respektive vid stående med belastning. Man bör även observera hälens medrörlighet och fotens uttröttbarhet vid tåstående. Inför en eventuell operation bör man ta belastade bilder av fötterna för att kartlägga felställningarna och kunna bestämma vilka delingrepp som ska utföras

Behandling

Vid nydebuterade och lindriga besvär bör man i första hand prova ut anpassade hålfotsinlägg. Dessa ska gjutas på en avlastad fot då syftet är att lyfta i hålfoten. Om inläggen inte hjälper på en gång bör man prova att justera dem innan man går vidare. Man bör även prova träning med sjukgymnastik riktad mot tibialis posteriormuskeln i syfte att öka styrkan i denna.
Om enda besväret är en inflammation och senretning i tibialis posterior senan kan man välja att kirurgiskt rensa denna och sy eventuella skador. Detta ingrepp är främst vägledande då det i de fall man hittar mer omfattande skador oftast leder till att man i ett senare skede tvingas till större kirurgi. En operation av endast tibialis posteriorsenan tar cirkaa 45 minuter. Efteråt gipsas man i 2-5 veckor beroende på omfattningen av senförändringarna. Man sjukskrivs vanligen i 6 veckor.

Om ovanstående ej hjälper men foten fortfarande är flexibel och återställbar till sin ordinarie form kan man gå vidare med en operation av plattfoten. Vid denna brukar man vid behov förlänga hälsenan, ”flytta” hälbenet inåt samt även flytta en sena i mellanfoten för att stärka upp tibialis posterior och ersätta förlorad funktion. Man kan även ibland behöva utföra ytterligare delingrepp. Ingreppet tar vanligtvis 1,5h. Efteråt blir du gipsad i 6 veckor och behöver ha specialsko i ytterligare 6 veckor. Du sjukskrivs vanligen mer än 3 månader. Rehabiliteringen efter en plattfothetsoperation är omfattande och långvarig. Resultaten är i allmänhet goda men kan ta lång tid att uppnå. Målet med operationen är att uppnå ett starkt fråntramp och smärtfrihet.
Vid svåra oflexibla plattfötter eller om den ordinarie plattfothetsoperationen inte har hjälpt kan en steloperation i bakfoten bli aktuell. Vanligtvis brukar man inte operera fotleden utan endast två av tre av ”subtaluslederna”. Detta leder till att bakfoten blir stabil och smärtfri samt att valvet återskapas. Rehabiliteringen och det postoperativa förloppet är likartat det vid en vanlig plattfothetsoperation.