Triggerfinger

På handlfatesidan av handen, strax nedom fingrarna så har vi ett av fem anularligament till fingrarna. Dessa syftar till att hålla ned böjsenorna mot benet så att de inte ”flaggar upp” vid böjning av fingret. Det nedersta av dem kallar vi för A1 (annularligament ett) och här passerar båda böjsenorna till fingret. Här kan det bli trängsel om det blir en ospecifik svullnad i området eller vid överansträngning som ger inflammation i senskidorna. Kan också uppstå spontan inflammation så som vid reumatisk sjukdom och ökad risk hos diabetiker.

Symtom

I början noterar man oftast en viss ömhet över området, men inte alltid. Sedan uppstår låsningar i fingret, man kan böja fingret men när man sedan ska sträcka ut det så fastnar det till. Vanligare att det uppstår på morgonen då man sovit med knuten hand som gör att det fastnar i mer i just det läget. En del vaknar även nattetid pga smärta i fingret om det fastnat i böjt läge. Det finns olika grader av låsningar och går det lång tid utan behandling så kan man ibland behöva ta i med andra handen för att tvinga ut fingret igen. Vid grav trängsel så kan det också vara svårt att knyta ned fingret då senorna inte kommer igenom det trånga ligamentet som kan liknas vid en tunnel.

Inför eventuell operationen / behandling

Vid lindriga besvär kan man prova nattskena som håller ut fingret i rakt läge så att det inte fastnar om nätterna och möjligen ge inflammationen en chans att lugna ned sig. Gärna i sådant fall i kombination med antiinflammatoriska tabletter. Laser kan eventuellt även ha effekt. Kortison har oftast en väldigt bra effekt om man inte haft besvär längre än 2-3 månader, men kan även ha effekt om man haft besvären längre. Mitt råd är att inte vänta med kortisoninjektionen längre än 2-3 månader efter debut av besvären då besvären kan gå helt i regress. Fungerar kortisonet men besvären återkommer efter 3 månader så kan man prova en kortisoninjektion till. Däremot rekommenderar jag inte fler än två kortisoninjektioner om det inte finns någon specifik orsak till att undvika operation.

Operationen

Om konservativ behandling inte fungerar så rekommenderar vi operativ åtgärd. Målet är att vi då öppnar annularligamentet där böjsenorna fastnar så att dessa sedan kan röra sig fritt, vilket då gör att låsningarna försvinner. Den här operationen tar ca 10 minuter. Det fungerar mycket bra att göra denna i lokalbedövning där du är vaken. Få risker med operationen, men en del får en svullnad kring ärret som kan ta några månader innan den ger med sig.

Efter operationen

Såret sys oftast ihop med resorberbara suturer, dvs att stygnen försvinner av sig självt. Du får ett mjukt förband med samtliga fingrar fria. Inga tunga lyft under sårläkningen, men du får röra fingrarna fritt och hjälpa till med handen när du äter mat/klär på dig. Du tar själv bort förbandet efter två veckor och inspekterar att såret är läkt och inte påvisar några tecken på infektion. Har du problem med såret så tar du kontakt med oss eller med din vårdcentral, beroende på var du bort och vad du har för tillgång. Vi vill dock väldigt gärna få återkoppling oavsett om något inte gått som det är tänkt. Som smärtlindring efter operationen så räcker det oftast med alvedon och/eller ipren.