Höft och ljumske

Vi utför inga höftartroskopier på Specialistcenter, men utreder patienter med höftbesvär.