Främre korsbandsskador

Det främre korsbandet hjälper till att stabilisera knät genom att förhindra att skenbenet glider framåt i förhållande till lårbenet.

De flesta främre korsbandsskadorna uppkommer genom indirekt våld i samband med idrott. Vanliga skademekanismer är översträckning i knäleden eller samtidig uppbromsning i kombination med vridning. I vissa fall skadas även något av de ledband som sitter på vardera sidan av knäleden. Skadan ger oftast snabb svullnad och starka smärtor. Vanligt är också en känsla av att knät ger vika.

Om korsbandet skall rekonstrueras eller ej beror på patientens framtida krav på knäts funktion. 1/3 har en lugn aktivitetsnivå och klarar sig bra utan korsband, 1/3 måste sänka sin aktivitetsnivå för att undvika kirurgi, medan 1/3 är så instabila att det krävs kirurgi.

Inför operationen

Kvällen innan operation samt operationsdagens morgon skall du duscha hela kroppen noggrant med tvålen Descutan som inhandlas på Apoteket. Håret behöver bara tvättas ena gången. Du får inte använda hårbalsam eller hudlotion efter tvättarna. Håret behöver endast tvättas en gång. Du får inte använda hårbalsam eller hudlotion efter tvättarna.

Det är viktigt att träna med hjälp av sjukgymnast redan före operationen. Träning före operationen gör att du får en bättre styrka och stabilitet i knäet. Detta förbättrar förutsättningarna för ett gott operationsresultat och en bra rehabilitering efter operationen. Då rehabiliteringen efter operationen är mycket viktig skall du se till att du får en besökstid tidigt efter operationen. Tala därför om för din sjukgymnast vilket datum det är dags för operation så att besökstid efter operationen kan bokas in.

Operationen

Alla patienter blir sövda. Knäleden kommer att undersökas med ett artroskop som förs in i knäleden genom ett litet snitt (0,5 cm långt) i skinnet. Artroskopet är rörformat och cirka 5 mm i diameter. Artroskopet är i sin tur kopplat till en kamera och vi kan se insidan av knäet på en videoskärm. Med hjälp av artroskopet kan man se många av knäledens inre strukturer; den inre ledkapseln, ledytorna (broskytorna), meniskerna och korsbanden. Dessutom kan man inspektera knäskålens ledyta och glidfunktion. Det går även att ställa diagnos samt i vissa fall utföra en operation till exempel ta bort en bit av en menisk eller ett trasigt korsband. Även lösa broskbitar kan plockas bort.

Under operationen fylls knäleden med vatten för att man skall se bättre. Detta kan medföra att knäet känns svullet och stelt efter operationen.

För att man skall kunna tillverka ett nytt korsband behövs en sena. Vi använder antingen knäskålssenan eller vanligtvis senorna på lårets baksida för att tillverka ett nytt korsband. För att plocka bort denna sena måste skinnet öppnas några cm upp till en halv dm beroende på vilken sena man tar (knäskålssenan medför ett större ärr). Operationen inne i knäet sker med titthålskirurgi. För att fixera (sätta fast) det nya korsbandet används vanligtvis två stycken skruvar. Dessa är ej magnetiska och ger ej utslag på till exempel flygplatser etc.

Efter operationen

Hudsnitten sutureras (sys) och vi lindar en elastisk linda över underbenet, knäet samt upp på låret. Denna skall sitta på under första veckan dygnet runt. Detta motverkar fortsatt blödning och svullnad som annars kan ge värk i underbenet, framförallt på underbenets framsida. Det inre förbandet får man ej ta bort förrän stygnen skall tas bort, vilket skall ske hos distriktssköterska efter 2 veckor, du får med en remiss för detta.

Knäleden är ofta svullen den första tiden efter operationen. Svullnaden kan ge värk, som ibland kräver smärtstillande medicin. Det finns alltid en liten risk för lokal känselnedsättning på knäts framsida efter operationen. Känsel brukar i de allra flesta fallen återkomma, fast det kan ta mycket lång tid.

Då man under operationen tagit delar av senorna på lårets baksida för att tillverka ett nytt korsband kommer du att vara lite öm och försvagad även där. Du ska därför undvika att till exempel ta av dig skon på det opererade benet genom att trycka hälen mot den andra foten.

Vid hemresan får du inte köra bil.

Efter operationen blir man sjukskriven, sjukskrivningens längd beror på vilket arbete man har. Till exempel skall man inte gå på stegar förrän tidigast tre månader efter operationen. Tiden innan du kan återgå till kontaktidrott t ex fotboll igen är varierande från individ till individ. Du kan dock räkna med att det tar minst sex månader. Du kommer att behöva kryckkäppar efter operationen, dessa kan Du låna via arbetsterapeut på Din vårdcentral.

De är viktigt att du tar kontakt med en sjukgymnast efter operationen. Fram tills ditt besök hos sjukgymnasten är det mycket viktigt att du regelbundet gör det hemträningsprogram som du får med dig hem från Specialistcenter. Rehabiliteringsträningen skall sedan fortgå under minst sex månader. Efter cirka 8 veckor ringer operatören dig för uppföljning.

Kontakta oss

Om besvär uppstår eller att du har funderingar/frågor kan du ringa på tel; 020-404025 mån-fre 08.09.30 eller maila till info@specialistcenter.nu