Smärtblockader

Smärtblockader

Med smärtblockader, eller nervblockader, menas att man genom injektioner åstadkommer en tillfällig eller mer långvarig hämning av nervimpulser från ett smärtområde. Vanligen används lokalanestetika med eller utan tillsats av kortison. Injicering sker mot stället varifrån smärtan verkar komma (en led, ett muskelfäste, ett ligament, en triggerpunkt etc.) eller mot nerven som förmedlar smärtimpulserna.

Diagnostisk rotblockad

Denna undersökning utförs för att säkerställa vilken nervrot som utlöser besvären. Patienten bör ha smärtor eller andra besvär då blockaden läggs, annars kan man inte avgöra om den haft någon effekt. Blockaden utförs i genomlysning och görs endast på en sidan och på en nivå i taget. Spinalnål förs in till intervertebralhålet. Nålläget verifieras med röntgenbild eller ultraljudscanning. Lokalanestetikum injiceras.

Paravertebralblockad (rotblockad/facettledsblockad)

Lämpar sig bäst till patienter med framförallt neurogen smärta till exempel mot nervsmärtor med utstrålning till extremitet där genesen kan vara diskbråck eller spinal stenos.

Denna behandling utförs för att ge en långvarig smärtlindring på den redan diagnostiserade nivån och är framförallt aktuell när gängse behandlingsformer såsom fysioterapi och läkemedel ger otillräcklig effekt. Smärtblockaden fungerar ofta bra på den radierande smärtan men ej på ryggsmärtorna. Tillvägagångsättet är detsamma som vid diagnostisk blockad, men nu injiceras lokalanestetika med tillsats av kortison. Detta görs som poliklinisk behandling.

Triggerpunktsblockad

Ges mot de smärtande triggerpunkterna. Oftast ges den med lokalanestetika och en liten mängd kortison.