Hälsenebesvär

Smärta kan drabba hälsenan på flera olika ställen och beror vanligtvis på upprepad överbelastning vilket leder till inflammation och en gradvis inväxt av kärl med förkalkning. Besvären kommer ofta smygande men när de väl har bitit sig fast blir de lätt kroniska. Man uppskattar att 95% spontant blir bättre inom 5 år. Vanligtvis sitter smärtan i ett av tre ställen, själva sensubstansen i fotledshöjd eller lite ovan, själva hälsenefästet eller i slemsäcken strax innanför senan, det rör sig om tre olika tillstånd som behandlas på olika vis.

Utredning
Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning. Ibland kan man behöva komplettera med röntgen eller ultraljud för att kunna välja den bästa behandlingsmetoden.

Behandling
Besvär i själva senan (Akillestendinos/tendinit)
Grundbulten i behandlingen är så kallad excentrisk träning enligt Umeåmodellen. Om du inte har tränat hos sjukgymnast kommer du remitteras dit.
Om träning inte har gett resultat efter 6 månader och du har haft besvären längre än 1 år kan man prova alternativa behandlingsmetoder som injektioner i anslutning till senan, stötvågsbehandling eller om inget annat hjälper operation med borttagning av senskida och kärlinväxt.
En eventuell operation utförs i nervblockad via titthålsteknik och tar cirka 40 minuter. Du kan gå och belasta som vanligt direkt efter operationen. Du sjukskrivs i 2-4 veckor beroende på arbete.

Besvär i slemsäck
Vid enklare besvär kan man prova inflammationsdämpande medicin respektive kortisoninjektioner. Om besvären blir kroniska kan man operera bort slemsäcken. Operationen utförs i lokalbedövning och tar cirka 15 minuter. Du kan gå och belasta som vanligt direkt efter operationen. Du sjukskrivs i 2 veckor.

Besvär i hälsenefästet
Vanligtvis hjälper inte träning men en liten del kan bli hjälpta av vila, inflammationsdämpare och stötvågsbehandling eller andra lokala terapier. Vid uttalade eller långvariga besvär opererar man med avlösning och återinfästning av senan varvid benpålagringar på hälbenet och kalkinlagringar i senan tas bort.

Operationen utförs i nervblockad och tar cirka 45 minuter. Efter operationen får du en Ortos (plaststövel) med flera kilklackar för att avlasta senan. Denna har du i 8 veckor, under den tiden tränar du med sjukgymnast och bantar gradvis bort kilarna. Du kan räkna med återgång till god funktion på cirka 3 månaders sikt. Vanligtvis sjukskrivs du 2-10 veckor beroende på arbete.

Stram hälsena/förlängd hälsena

Översikt
Strama hälsenor uppträder ofta som del av andra tillstånd, de är exempelvis vanliga vid förvärvade plattfötter och klumpfötter. En kort och stel hälsena kan leda till ökad belastning på framfoten och plantarfascians fästen vilket i sin tur kan leda till smärta. En väldigt kort hälsena kan också leda till besvär vid förflyttning, ledstelhet och spetsfotsställning. Förlängda hälsenor uppstår ibland vid läkning efter hälseneskador. De utmärks genom nedsatt kraft vid frånskjutet i steget och oförmåga att stå på tå. En förlängd hälsena kan leda till hälta och obalans i rörelseapparaten med smärtor som följd.

Utredning
Diagnosen ställs vid en klinisk undersökning. Ofta förekommer andra problem samtidigt och det blir då viktigt att värdera hur dessa samverkar. En MR kan ibland vara av värde om man vill kartlägga senan och dess kvalitet innan operation, detta särskilt om man tidigare har opererat eller skadat senan.
Behandling

Kort hälsena
Första behandlingsvalet är ett fokuserat stretchingprogram, hos dem som inte blir hjälpta bör man överväga kirurgisk förlängning av senan. Operationen tar cirka 15-30 minuter beroende på typen av förlängning. Efter de mindre operationerna kan man röra sig fritt direkt och sjukskrivs vanligtvis 2 veckor. Vid de större operationerna har man gips i 5 veckor och sjukskrivs 6-8 veckor då man har ett rehabbehov efter att gipset tagits bort.

Förlängd hälsena
Förlängda hälsenor behöver kortas kirurgiskt för att man ska återfå funktion, vanligtvis räknar man med att få tillbaka cirka 50% av kraften jämfört med innan förlängningen skedde. Träning och rehab räcker vanligtvis inte som enda åtgärd på mer allvarliga förlängningar. Vid lindrigare förlängningar med endast liten kraftnedsättning bör man undvika operation p g a begränsad förbättringspotential. Operationen tar 1,5 h. Du har en belastningsbar ortos med kilklackar under hälen vilka gradvis tas bort under 8 veckor. Du sjukskrivs vanligtvis 12 veckor.