Fritt vårdval Uppsala

Fritt vårdval gäller inom den offentligt finansierade vården. Med detta avses vårdenheter som drivs av landsting eller privata vårdgivare som har vårdavtal med något landsting. Dina möjligheter att få komma dit Du vill beror på den valda vårdgivarens möjligheter att ta emot.

Du kan komma till vår mottagning via remiss från Din primärvårdsläkare eller från läkare på annan klinik. 
Du kan också fylla i en egenremiss och posta eller fylla i direkt här på hemsidan.

Frikort och Högkostnadskort gäller.

För mer information om det fria vårdvalet – Läs mer på Vårdguiden 1177.