Hammartå / klotå

Hammartå, klotå och andra problem med småtårna

Hammartå är en förvärvad felställning som ofta kommer tillsammans med hallux valgus eller andra fotproblem. Felställningen uppstår p g a en obalans i tåns ligament och senor och leder till typiskt utseende. I början är hammartån flexibel men den stelnar med tiden i sitt läge och kan ge upphov till smärtsamt skav och hälta. För att vara en liten tå kan den skapa förvånansvärt mycket besvär. Klotån liknar hammartån och har liknande uppkomst, dock så kan förekomsten av klotår peka på samtidiga neurologiska problem i foten, de uppstår också ofta som del i större fotfelställningar. Klotår är vanligtvis betydligt enklare att åtgärda än hammartår.

Utredning

Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning. Förekomsten av klotår kan ofta föranleda ytterligare undersökningar. Röntgen behövs vanligtvis ej.

Behandling

Hammartår
Man bör i första hand prova att anpassa skor, lägga in så kallad främre pelott (en typ av inlägg) i skorna. Man kan även prova tejpning.
Smärtsamma hammartår som inte har blivit bättre av konservativ behandling bör opereras. I första hand stelopererar man leden som felställningen sitter i vilket ger goda resultat med avseende på smärta och stegavveckling. Det finns flera alternativa operationsmetoder.
Operationen utförs i lokalbedövning och tar cirka 5-10 minuter per tå. Efter operationen får du en specialsko som du ska använda i 3 veckor. Tån fixeras med ett stift vilket tas bort efter 3 veckor tillsammans med stygnen. Vanligtvis sjukskrivs du i 2-4 veckor.

Klotår
Klotår blir normalt inte bättre av skoanpassning eller andra konservativa åtgärder. Operation rekommenderas i första hand och är mycket lindrig med goda resultat. Operationen utförs i lokalbedövning. Den tar mindre än 5 minuter per tå. Du kan gå som vanligt efter operationen i dina ordinarie skor men har ofta lätt smärta i 1-2 dygn. Sjukskrivning behövs vanligtvis inte annat än för dagen.

Övriga tåproblem
Beroende på problemets art och tårnas utseende kan flera konservativa eller operativa lösningar prövas. Generellt så utförs en operation i lokalbedövning och efterförloppet liknar det vid hammartå.