Reumatiska besvär i foten

Många reumatiska sjukdomar ger fotbesvär med tiden. Ofta uppstår artros i flera leder samt smärtsamma felställningar i tårna och överbelastning i trampdynan under enstaka tåknogar. En del reumatiker får ”reumatiska knutor” vilka växer i underhuden och ger upphov till skav och smärta. De flesta fotproblem hos reumatiker är mer svårbehandlade och kräver mer definitiva lösningar än hos ickereumatiker, detta gäller framförallt kroniska inflammationer i senor och ligament, artros och även mer godartade besvär som exempelvis hallux valgus.

Utredning

En noggrann klinisk undersökning kombineras med vanliga belastade röntgenbilder för att kartlägga omfattningen av felställningar och ledförändringar. Varje reumatisk fot är unik och måste bedömas för sig utifrån vart smärtor, felställningar och skav sitter.

Behandling

Grundvalen i behandlingen är anpassade inlägg och skor vilka tas fram av ortopedtekniker.
Artros i enstaka leder i mellan- och bakfot behandlas på samma sätt som artros hos ickereumatiker, var god se patientinfo för Artros.

Reumaknutor

Dessa växer ofta på belastade och skavutsatta ytor. De är mestadels enkla att ta bort med ett litet ingrepp. Ingreppet utförs i lokalbedövning och tar cirka 10-20 minuter beroende på knutornas antal och lokal. Du kan belasta direkt efter operationen och behöver vanligtvis ingen sjukskrivning.

Reumatiska framfotsbesvär

Vid långvarig reumatism går ofta småtårna ur led och drar med sig trampdynan så att denna inte längre täcker tåknogarna. Detta ger upphov till svåra smärtor vid fråntramp och ett sämre steg. Om inte inlägg hjälper kan man operera för att föra tillbaka trampdynan till sitt rätta läge. Operationen tar cirka 1 timme och utförs i lokalbedövning. Efteråt har du en specialanpassad sko i 4 veckor och stift i tårna vilka tas bort efter 3 veckor. Du sjukskrivs i 4-6 veckor.