Vårdgaranti Uppsala

Sedan 1 november 2005 har Sverige infört en nationell vårdgaranti. Detta innebär bl a att om Du väntar på specialistbedömning, skall Du maximalt behöva vänta i 90 dagar. Väntar Du på en ortopedbedömning eller operation på något sjukhus och har fått besked om längre väntetid, kan Du vända Dig till vårdgarantienheten i Ditt hemlandsting. De hjälper Dig då vidare till annan vårdgivare, till exempel S:t Johanniskliniken, Specialistcenter Uppsala AB, för snabbare handläggning. Är Du en vårdgarantipatient erbjuder vi Dig ett första besök eller operation inom 4 veckor.

Patientavgifter kan skilja mellan olika landsting. Landstingens frikort och högkostnadskort gäller. För mer information om vårdgarantin – Läs mer på Vårdguiden 1177.